โรคเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อน โรคเบาหวานที่ถูกสะสมในเลือดโลหิตในจำนวนมาก

เมษายน 14, 2019

ภาวะแทรกซ้อน         คนที่เป็นโรคโรคเบาหวานจะเจอระดับน้ […]

Read More